phone +48606731369

 

phone +48881091323

 

PL

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Nieustanny rozwój w dziedzinie obrazowania radiologicznego znacząco wpływa na wybór metod leczenia ortopedycznego,
a tym samym na postęp w leczeniu wielu nieprawidłowości układu mięśniowo-szkieletowego.

W naszej wyjątkowej konferencji ortopedyczno-radiologicznej poświęconej prezentacji najnowszych osiągnięć
w technikach obrazowania i w leczeniu niektórych chorób ortopedycznych udział wezmą, obok czołowych polskich chirurgów ortopedów i radiologów,
znani na arenie międzynarodowej specjaliści w dziedzinie ortopedii i radiologii ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,
z których większość to członkowie prestiżowego International Skeletal Society (ISS).

Szczególny nacisk położymy na wieloaspektowy charakter omawianych zagadnień,
w oparciu o najnowsze doniesienia dotyczące ostatnich oryginalnych badań klinicznych,
włączając aktualne podejście diagnostyczne oraz innowacje w dziedzinie technik ortopedycznych.

W szczególności weźmiemy pod uwagę zagadnienia z zakresu zastosowania rezonansu magnetycznego i ultrasonografii
w rozpoznawaniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Celem tej konferencji jest zaprezentowanie szerokiego spectrum tematów istotnych w praktyce klinicznej
zarówno radiologów, jak i ortopedów, włączając tematy dotyczące obrazowania i leczenia wybranych przykładów urazów sportowych.

Mam nadzieję, że niniejsza konferencja - podobnie jak poprzednie konferencje zorganizowane tu w Warszawie
pod tym samym patronatem - okaże się wartościowa dla szerokiego grona
radiologów, ortopedów i pozostałych zainteresowanych zastosowaniem technik obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego.

Będzie mi niezmiernie miło powitać Państwa w Warszawie!

 

Prof. Adam Greenspan

 


Prof. Adam Greenspan

Prof. Andrzej Urbanik

Prof. Marek Synder

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji
ortopedyczno-radiologicznej
Warszawa 2016

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji
ortopedyczno-radiologicznej
Warszawa 2016

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji
ortopedyczno-radiologicznej
Warszawa 2016

(Emerytowany) Profesor Wydziału Radiologii
i Chirurgii Ortopedycznej
Uniwersytetu Kalifornijskiego,
Davis School of Medicine
Sacramento, Kalifornia, USA

Wiceprezes Polskiego Lekarskiego
Towarzystwa Radiologicznego

Prezes Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

Prof. Jerzy Walecki

Prof. Javier Beltran

Dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji
ortopedyczno-radiologicznej
Warszawa 2016

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji
ortopedyczno-radiologicznej
Warszawa 2016

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji
ortopedyczno-radiologicznej
Warszawa 2016

Konsultant Krajowy w dziedzinie
radiologii i diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Radiologicznej
i Obrazowej CMKP

Kierownik Zakładu Radiologii
Maimonides Medical Center,
Brooklyn, Nowy Jork, USA

Przewodnicząca Sekcji
Diagnostyki Narządu Ruchu
Polskiego Lekarskiego
Towarzystwa Radiologicznego


PATRONAT HONOROWY

 • partner 11
 • partner 22
 • partner 33
 • partner 44
 • partner 55
 • partner 66


PATRONAT

 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5
 • partner 6